foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


ODWIEDZINY

605033
DziśDziś10
WczorajWczoraj162
TydzieńTydzień10
MiesiącMiesiąc493
WszyscyWszyscy605033
35.175.201.191

W zakładce Biblioteka znajdziesz informacje od pedagoga szkolnego.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy informuje rodziców i uczniów:

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku złożonego w ramach Konkursu pt. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” na realizację zadania pn. Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy ”.  29.05.2020 r. Uchwałą nr 4474/2020 Zarząd podjął decyzję o przyznaniu dotacji do wysokości 27. 031, 00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści jeden złotych 00/100 groszy).

 1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy po złożeniu wniosku przez organ prowadzący oraz podpisaniu umowy z 29.06.2020r. otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego: doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej (kuchni i jadalni)w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 99.700,00 zł. słownie dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 gr. (w tym 20% wkład własny finansowy i rzeczowy).

 2. Trwa budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy – obowiązuje zakaz wstępu.

 3. Są zamówione wszystkie książki i ćwiczenia dla uczniów klas I-VIII objęte dotacją.

  Są też zamówione dla wszystkich przedszkolaków książki i materiały ćwiczeniowe (pakiety). Rozliczanie ( zapłata pakietów) przez Rodziców i rozdanie będzie na początku września. Ćwiczenia dla uczniów kl. IV-VIII nie objęte dotacją będą zamówione na początku września.

b_200_150_16777215_00_images_stories_wakacje2017.jpg

 

 

 

Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Jest to rok szczególny, który przejdzie do historii jako pierwszy, w którym uczniowie przez tak długi czas nie chodzili do szkoły. Z dnia na dzień musieliśmy przestawić się z tradycyjnego sposobu nauczania na zdalne lekcje. Mimo wielu przeciwności i trudności, jakie spotkały uczniów, nauczycieli i rodziców, rok szkolny kończy się szczęśliwie. Ósmoklasiści zdali swoje egzaminy i czekają na wyniki, a pozostali uczniowie spokojnie udają się na wakacje.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele naszej Szkoły, dziękuję Wam za wysiłek i współpracę.

Życzę Uczniom, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Korzystajcie z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody.

Wszystkim dorosłym życzę, aby w pełni wykorzystali czas zasłużonego wypoczynku.

                                                  Dyrektor Szkoły – Roman Kałczak

 

 

 

 

Dyrektor SP w Rossoszycy informuje, ze zakończenie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się w dniu 26.06.2020r.

Będzie to zakończenie skromne, bez części artystycznej.

            O godz. 9.00 nastąpi wręczenie świadectw ukończenia szkoły uczniom klasy VIII (bez udziału rodziców). W tej części wezmą udział uczniowie, nauczyciele i goście (jeśli będą). W trakcie spotkania zostaną wręczone nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców. Nastąpi też pisemne przekazanie sztandaru szkoły na ręce wychowawczyni klasy VII.
            Zakończenie klasy VIII odbędzie się w sali, w której przeprowadzony był egzamin z uwagi na możliwość zachowania bezpieczeństwa jak na egzaminie.

            Świadectwa dla uczniów klas I-VII odbierają rodzice / opiekunowie prawni od wychowawców przed  szkołą ( w razie niesprzyjających warunków pogodowych w wejściu do szkoły). Odbieranie świadectw jest rozłożone w czasie:
- godz. 9.30 - kl. I-II,
- godz. 10.00 - kl. III-IV,
- godz. 10.30 - kl. V a i V b
- godz. 11.00 - kl. VI - VII .

Nieplanowane jest zakończenie zajęć w oddziałach przedszkolnych.

Stypendia dla uczniów klas IV-VIII pobierają rodzice /opiekunowie za pokwitowaniem u Pani sekretarz szkoły.

Zwrot zaliczek na wycieczkę – u wychowawców za pokwitowaniem.

Proszę pamiętać o obowiązku zwrotu podręczników w terminach podanych przez wychowawców. Uczniowie klasy VIII obowiązkowo zwracają do biblioteki również inne książki. Pozostali uczniowie mogą zwrócić lektury we wrześniu.

Można tez odbierać od wychowawców lub pracowników szkoły rzeczy osobiste dzieci, które znajdują się w szkole.

Rodzice rozliczają się też z pobranego sprzętu komputerowego.

Informuję, że do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną) w maseczce ochronnej.

 

Z poważaniem:

 

Roman Kałczak - dyr. SP w Rossoszycy.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA w ROSSOSZYCY

Pobierz tutaj: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje dla uczniów kl. I -VII SP w Rossoszycy na terenie szkoły - zgłoszone przez uczniów

03.06.2020r. - godz. 10.00- 12.00
 - geografia, technika, przyroda, język polski, fizyka, historia - klasa II
05.06.2020r, - godz. 10.00 - 12.00 
- matematyka, j. angielski, wych. fizyczne, biologia, język niemiecki.

Istnieje możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej od godz 10.00 do 10.30.
Opiekę nad uczniami oczekującymi na konsultacje zapewni świetlica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje dla uczniów kl. VIII SP w Rossoszycy na terenie szkoły.

26.05.2020r., 02.06.2020r. - godz. 9.00- 13.00
Przedmioty egzaminacyjne: matematyka, polski, j. angielski  - godz. 9.00- 11.00.
J. niemiecki, biologia, fizyka, informatyka, wych. fiz.  - godz. 11.00 - 13.00

28.05.2020r, 04.06.2020r. - godz. 9.00 - 13.00
Przedmioty egzaminacyjne matematyka, j. polski, j. angielski - godz. 9.00 - 11.00
Historia, chemia, religia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia - godz. 11.00- 13.00.

Istnieje możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej. Opiekę nad uczniami oczekującymi na konsultacje zapewni świetlica.
Roman Kałczak - dyr. szkoły

 

Procedury przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji.

 

 

 

                                       Zarządzenie Nr 15/05/2020                                                                                 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy

z dnia 25.05.2020r.

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

16 – 18.06.2020 r.

W dniach 21 - 23.04.2020r. odbywało się nauczanie zdalne.

Roman Kałczak – dyr. szkoły

 

 

Dniami wolnymi, zgodnie z wcześniejszym zarządzeniem, będą również:  01.06. oraz 12.06.2020r.

 19.05.2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

 

2020-05-15 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

 • - możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • - wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • - możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Od 25 maja br.:

  • - możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • - organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • - organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • - możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

  Od 1 czerwca br.:

  • - organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
  • Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

   Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

   Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

   Z wyrazami szacunku

   Dariusz Piontkowski

   Minister Edukacji Narodowej 

 

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word

6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

 

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_1526-5t.jpg

Ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Od pola do stołu - ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Fanpage projektu - Od pola do stołu