foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


ODWIEDZINY

269760
DziśDziś10
WczorajWczoraj87
TydzieńTydzień140
MiesiącMiesiąc2840
WszyscyWszyscy269760
54.226.58.177

„Cały żywot i sprawy Łokietka są jakby poematem wyśpiewanym przez trubadura, a maleńka jego postać dodaje uroku wielkim dziełom”

(cyt. za: Wizerunki książąt i królów polskich, J. I. Kraszewski)

 

 

Władysław Łokietek, syn Kazimierza Kujawskiego z dynastii Piastów urodził się między 3.03.1260, a 19.01.1261 rokiem. Mimo wielu przeciwności po latach starań dostąpił koronacji na króla Polski w 1320 roku w Krakowie.

Gdyby nie rządy Władysława Łokietka, Polska mogłaby stać się częścią składową innego państwa. To za Jego niespokojnego panowania Polska po raz pierwszy poważnie starła się z Krzyżakami i nawiązała sojusz z Litwą. Dzięki koronacji na Wawelu król  stworzył precedens i utrwalił pozycję Polski jako królestwa. Wtedy też rozpoczęła się akcja wewnętrznej unifikacji państwa, zaczęto organizować ogólnopolską kancelarię i administrację oraz skarbowość. Działania te skutecznie kontynuował jego syn i następca – Kazimierz III Wielki.

Władysław Łokietek zmarł w 1333 roku w Krakowie i jako pierwszy z królów został pochowany na Wawelu.

Władysław Łokietek jest doskonałym przykładem osoby dążącej do zgody i jedności. To jemu po czasach rozbicia dzielnicowego najbardziej zależało na odbudowie państwa polskiego w XIV wieku. Wytrwale do tego dążył, podpisując sojusze z sąsiadami, broniąc granic przyszłego królestwa orężem oraz poprzez skoligacenie rodów. Początkowo, jako książę na Kujawach Brzeskich i Dobrzyniu 1267-1275, a w latach 1288-1300 jako książę brzeski i sieradzki dał się poznać jako człowiek o zdolnościach przywódczych w trudnych dla niego i królestwa czasach. Pokonał w licznych starciach i procesach sąsiednich władców i ostatecznie został królem Polski w 1320 roku w Krakowie. Ze względu na jego niezłomny charakter oraz wytrwałość w dążeniu do zjednoczenia, a zarazem i odbudowy państwa polskiego, Władysław Łokietek zapadł nam szczególnie w serca jako człowiek myślący nie o własnych korzyściach księcia małego księstwa, ale jako król o aspiracjach zjednoczeniowych.

         Wybraliśmy  na  patrona Władysława Łokietka, mając na względzie nie tylko zasługi, lecz również jego związek z Ziemią Sieradzką oraz osobowość Króla i wartości, którymi kierował się przez całe życie. Głęboki patriotyzm, odwaga, nieustępliwość, silna wola, charyzma, dążenie do realizacji dobra wspólnego oraz szerokie horyzonty myślowe są godne naśladowania przez współczesnych.

 

 

Informacja dla Rodziców i Opiekunów.

 

REKRUTACJA

DO W ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W ROSSOSZYCY              

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarządzenie Burmistrza GiM Warta z 09.01.2018 r. i harmonogram rekrutacji.

 


Wnioski pobrania w sekretariacie szkoły.

 

REKRUTACJA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W ROSSOSZYCY              

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarządzenie Burmistrza GiM Warta z 09.01.2018 r. i harmonogram rekrutacji.

Wnioski pobrania w sekretariacie szkoły.

 

 

12 października 2013 roku to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Szkoły, Rossoszycy i jej okolic. Tego dnia wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy: Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum uroczyście nadano imię Władysława Łokietka oraz sztandar.

Tak radosną chwilę Dyrektor, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice dzielili wraz z zaproszonymi gośćmi. Byli w tym dniu z nami:

Piotr Polak – Poseł na Sejm RP

Wiesława Zewald – Doradca Wojewody Łódzkiego

Hanna Banach – Dyrektor Delegatury Sieradzkiej Kuratorium Oświaty w Łodzi

Ks. Maciej Korczyński – dziekan dekanatu szadkowskiego 

Ks. kan. Eugeniusz Budkowski – dziekan dekanatu warckiego

Ks.  Mirosław Korytowski – proboszcz parafii w Rossoszycy

Ojciec Zachariasz Polak – gwardian klasztoru OO Bernardynów w Warcie

Ks. Krzysztof Petruk

Jan Serafiński – Burmistrz Gminy i Miasta Warta

Grzegorz Kopacki – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Warta z Państwem Radnymi

Małgorzata Bartkowiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu

Zbigniew Sobór - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej

Fundatorzy sztandaru, sponsorzy wielu działań naszych szkół

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu gminy Warta

Dyrektorzy zakładów i instytucji z terenu gminy Warta

Byli Dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Rossoszycy:

Zenon Cybulski

Ewa Janecka

Elżbieta Jabłońska

Emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły

Dorota Góral – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Warcie

Sołtysi z obwodu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Rossoszycy

Mieszkańcy Rossoszycy i okolic.

Poczty sztandarowe z:

Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie

Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Jeziorsku 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cielcach

Szkoły Podstawowej im. Ks. Infułata Władysława Sarnika w Jakubicach

Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

Publicznego Gimnazjum im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożdżałach

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, na której został poświęcony sztandar. Podniosły charakter tej chwili nadało koncelebrowanie Mszy św.  przez  pięciu duchownych pod przewodnictwem ks. Proboszcza  Mirosława Korytowskiego oraz obecność pocztów sztandarowych.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku OSP w Rossoszycy.

      Pan Roman Kałczak, Dyrektor ZSP przywitał wszystkich obecnych i przedstawił krótką historię szkół.  Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy biografii Władysława Łokietka, którą przedstawili uczniowie. Pan Burmistrz Jan Serafiński odczytał uchwałę Rady Gminy i Miasta w Warcie o nadaniu Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Rossoszycy imienia i prawa posiadania sztandaru. Następnie Pani Małgorzata Przybyła w imieniu fundatorów odczytała akt fundacji sztandaru.

           Fundatorzy sztandaru zostali zaproszeni do symbolicznego wbijania gwoździ          w drzewce sztandaru. A fundatorami sztandaru są:
Piotr Polak - Poseł na Sejm RP

Ks. Mirosław Korytowski

Grzegorz Kopacki - Przewodniczący Rady GiM w Warcie

Jan Serafiński - Burmistrz GiM w Warcie

Sławomir Janczak - Burmistrz GiM w Warcie

Katarzyna Karasińska i Agnieszka Witczak

Maria Waliszek – Bank Spółdzielczy  w Warcie

Sołectwo Miedźno

OSP Rossoszyca

Roman Kałczak –  Dyrektor ZSP w Rossoszycy

Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Rossoszycy

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Rossoszycy

Nauczyciele i pracownicy  ZSP w Rossoszycy

Beata i Piotr Balcerzak

Ewa Baumann –  ZSP w Rossoszycy

Bogusława Hanak –  ZSP w Rossoszycy

Joanna Kwaśniewska –  ZSP w Rossoszycy

Teresa Kałczak –  ZSP w Rossoszycy

Marek Magierowski    

Ireneusz Mikołajczyk

Maria Smus – Noweta

Zbigniew Zakrzewski

Uczniowie kl. IV SP w  r. szk. 2013/2014

Uczniowie kl. III PG w r. szk. 2013/2014

        Kolejnym punktem programu było uroczyste przekazanie sztandaru  Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy przez Rodziców. Z kolei Dyrektor Roman Kałczak z godnością przekazał sztandar uczniom.

            Tutaj nastąpiła niezwykle ważna chwila: przedstawiciele wszystkich klas złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, a rotę odczytał Pan Dyrektor. Nastąpiły wystąpienia gości, gratulacje.

            Ostatnim punktem uroczystości był program artystyczny zaprezentowany przez uczniów. Składał się on z dwóch części. W pierwszej zobaczyliśmy, jak pajęcza sieć uratowała Władysława Łokietka przed ścigającymi go wrogami. Zaś w drugiej byliśmy świadkami koronacji Łokietka na króla Polski.

            Cała uroczystość odbywała się w średniowiecznej scenerii, którą tworzyła piękna dekoracja.

 

Nadanie imienia i ufundowanie sztandaru to wielkie przedsięwzięcie wymagające ogromnego nakładu pracy i środków. Nasze szkoły otrzymały ogromne wsparcie od wielu osób i instytucji.

W imieniu organizatorów i własnym Dyrektor ZSP dziękuje wszystkim, którzy tę uroczystość zorganizowali, wspierali organizatorów lub w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej zorganizowania.  Oprócz wymienionych wcześniej fundatorów sztandaru uroczystość sponsorowali:


Firma „Jamir”

Firma „Brykiet Kije”  

OSP z Rossoszycy

Rodzice

Elżbieta Brzęczek

Tadeusz Brzęczek

Teresa Olejniczak

Bogumił Witczak

T. i A. Sosnowscy

H. i J. Dudowie

T. i I. Cieślakowie

K. i P. Cepowscy

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

Świetlica szkolna czynna jest:


od poniedziałku do czwartku  – w godz. 7.00 – 15.25


Rozkład zajęć dostosowany jest do potrzeb uczniów. Świetlica zapewnia uczniom opiekęprzed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. Dzieci przebywają w bezpiecznym i miłym otoczeniu, mają warunki do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Uczniowie mają możliwość wzbogacania swoich wiadomości i umiejętności.Świetlica oferuje możliwość uczestnictwa w różnych formach zajęć świetlicowych, które wspierają wszechstronny rozwój dziecka. 

Organizowane są między innymi:

·         Zajęcia plastyczno – techniczne

·         Zajęcia  wokalne

·         Zajęcia rekreacyjno – ruchowe

·         Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych


Uczniowie mają do dyspozycji komputery i Internet. Nasi wychowankowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z gier zgromadzonych w świetlicy. 

 

 b_200_150_16777215_00_images_stories_swietlica_aa.jpg

Przy świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna. Dzieci mogą codziennie korzystać z dwudaniowego obiadu. Posiłki są przygotowywane na miejscu, gdyż szkoła posiada zaplecze kuchenne, które stale jest modernizowane. 

 

Biblioteka od roku 1995 funkcjonuje jako biblioteka publiczno – szkolna. Księgozbiór liczy 12 tys. woluminów.

Uczniowie mogą tutaj nie tylko wypożyczać książki, ale także poszukiwać informacji, przygotowywać się do lekcjiBiblioteka posiada bogaty księgozbiór podręczny oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mogą bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu, gdyż na straży stoi program „Cenzor”. ICIM szkoła pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Godziny otwarcia biblioteki publicznej:

 

poniedziałki i środy w godzinach: 13.30 – 18.30

 

 

 

 

b_200_150_16777215_00_images_stories_biblioteka_bibl._3.jpg

 

 

b_200_150_16777215_00_images_stories_biblioteka_bibl.._1.jpg

 

 

 

b_200_150_16777215_00_images_stories_biblioteka_bibl._2.jpg

 

 

Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka. 

Zapraszamy.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/images/images/historia/image002.jpg'

HISTORIA SZKOŁY W ROSSOSZYCY 

Pierwszą szkołą w Rossoszycy była szkoła jednoklasowa – drewniany budynek wybudowany przez gminę w 1908r. Budynek posiadał trzy pomieszczenia, z których jedno przeznaczone było na izbę lekcyjną, a dwa pozostałe stanowiły mieszkanie dla nauczyciela i jego rodziny. Szkoła realizowała program czterech klas i nauka trwała cztery lata.W skład obwodu szkolnego wchodziły następujące wsie: Mogilno, Lasek, Pierzchnia Góra, Miedze, Miedźno, Lipiny i Borek Lipiński. Szkoła nie mogła objąć nauką całej młodzieży z obwodu szkolnego i ok. 40% nie uczęszczało na lekcje.Pierwszym organizatorem i nauczycielem szkoły w Rossoszycy był Pan  Andrzejewski. Szkoła ta została spalona w czasie działań wojennych w 1914r. W latach 1914 – 1917 w Rossoszycy nie było żadnej szkoły. Dopiero w 1917r. założono szkołę w prywatnym budynku u Pana Tomasza Witczaka, gdzie mieściła się do 1936r. i realizowała program czterech klas. W 1936r. szkoła została przeniesiona do prywatnego, murowanego budynku, który był własnością Pana Franciszka Kowalczyka. 

image002.jpg

 

Szkoła ta realizowała program szkoły sześcioklasowej. W domu tym były trzy izby klasowe, w których trudno było pomieścić wszystkich uczniów. W tym też czasie otwarto szkołę jednoklasową w Mogilnie. Po wybuchu II wojny światowej w 1939r., szkoła w Rossoszycy została zamknięta, a jej kierownik Pan Jamroga został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie został zamordowany. Przez całą okupację szkoły w Rossoszycy nie było. Niemcy zniszczyli akta szkoły, bibliotekę i sprzęt szkolny.W styczniu 1945r. Rossoszyca wraz z całym obszarem Ziemi Sieradzkiej została wyzwolona. Zaraz po wyzwoleniu pozostali przy życiu nauczyciele wychodzili z ukrycia i organizowali szkoły. Pierwszym organizatorem, kierownikiem i nauczycielem był Pan Jan Kaczmarkiewicz wraz z żoną. Oni to przy pomocy miejscowego społeczeństwa zorganizowali szkołę w dawnym prywatnym budynku Pana Franciszka Kowalczyka, gdzie zaczęli nauczać już w lutym 1945 roku. Była to szkoła siedmioklasowa. Klasy były przepełnione, a nauka trwała od rana do wieczora. Uczęszczający do szkoły uczniowie byli w wieku od 7 do 20 lat. Budynek Pana Kowalczyka stawał się za ciasny i zaczęto jeszcze nauczać w budynku OSP  i w domu parafialnym, w którym od 1956r. mieściła się jedna izba lekcyjna Szkoły Podstawowej w Rossoszycy.  (zdjęcie poniżej). Zajęcia odbywały się w trzech punktach wsi. 

 b_200_150_16777215_00_images_stories_historia_image004.jpg

O budowie nowej szkoły w Rossoszycy myślano już w 1939r., ale II wojna światowa przeszkodziła budowie szkoły. Budowa nowej szkoły stała się koniecznością. Zawiązano Komitet Budowy Szkoły, który wspólnie z Komitetem Rodzicielskim istniejącej szkoły gromadził fundusze i materiały budowlane celem rozpoczęcia budowy. Dokumentację zgromadzono w 1958r., a nowy budynek szkolny z sześcioma izbami lekcyjnymi oddano do użytku 15 października 1959r. 

b_200_150_16777215_00_images_stories_historia_image006.jpg 

 

W tym też miesiącu dzieci rozpoczęły naukę w nowych izbach lekcyjnych wyposażonych w nowy sprzęt i pomoce naukowe. Cały teren szkolny został ogrodzony siatką, a szkoła otrzymała po łączenie telefoniczne i elektryczność. Od 1960 roku kierownikiem szkoły został Pan Zenon Cybulski, który swoją funkcję pełnił przez 10 lat. W szkole działają wówczas Uniwersytet Powszechny prowadzony przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łodzi, dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego, a w godzinach popołudniowych ucząą się dorośli na Kursach Ogólnokształcących w zakresie klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa reforma szkolna o obowiązkowej ośmioklasowej szkole podstawowej wchodzi w życie z dniem 1 września 1966r. Realizacja nowego programu w ośmioletniej szkole podstawowej wymagała zwiększonej liczby godzin i liczby nauczycieli. Grono pedagogiczne liczy od tego roku 8 osób. Od 1967 roku w szkole działają dwie drużyny zuchowe i dwie młodszoharcerskie. W roku szkolnym 1970/1971 dokonano zmiany na stanowisku kierowniczym szkoły. Na miejsce Pana Z. Cybulskiego została powołana Pani Zofia Łoś, pracująca w tej szkole od czterech lat. W roku szkolnym 1972/1973 liczebność uczniów nieco wzrosła. Nastąpiły również drobne zmiany w składzie kadry-jedni odeszli, inni przyszli. Od 1 września1973 roku do Szkoły w Rossoszycy została włączona jako filia dawna Szkoła Podstawowa w Mogilnie. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Rossoszycy pozostała nadal Pani Z. Łoś, a kierownikiem filii w Mogilnie pan Józef Domagała. Od 1.01.1974 r. Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Rossoszycy jest filią Gminnej Szkoły Podstawowej w Warcie. W ramach dalszej reorganizacji szkół w 1974/1975 roku dawna Szkoła Podstawowa we Włyniu została przydzielona jako filia Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Rossoszycy. Podobnie rozwiązano problem z by łą Szkołą Podstawową w Rożdżałach. Grono nauczycielskie w tych latach liczyło 15 osób. Ogólny stan młodzieży szkolnej w tym roku wyniósł 310 osób.W 1975 roku na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołana Pani Irena Gołaszewska, dotychczasowa nauczycielka matematyki w tej szkole. W tym roku zostaje również uruchomiona świetlica i stołówka szkolna. W roku 1978/1979 szkoła rozpoczęła pracę w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Zlikwidowano filie w Mogilnie i Rożdżałach. Zajęcia wtedy się odbywały w dwóch budynkach – klasy IV-VIII w Rossoszycy, a klasy I-III i Ogniska Przedszkolne w Rożdżałach, oddalonych od Rossoszycy o trzy kilometry. Dzieci z terenu do szkoły dowoził autokar szkolny. W marcu 1975 roku zostaje powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Rozbudowa jest konieczna ze względu na ciągle wzrastającą liczbę dzieci. W roku szkolnym 1979/1980 wykonano plany rozbudowy szkoły. Inwestycja miała być realizowana w trzech etapach:I – dobudowa nowego budynku,II – remont kapitalny istniejącego budynku, III – budowa sali gimnastycznej. 
Do roku 1984r. Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły pozyskał wszystkie materiały budowlane potrzebne do postawienia nowego skrzydła budynku i zgromadził środki za zakup dokumentacji technicznej. W tym też roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła, które oddano do użytku w dniu 10 lutego 1988r. Młodzież po feriach zimowych rozpoczęła naukę w nowym skrzydle. 
 

 

b_200_150_16777215_00_images_stories_historia_image008.jpg

Przystąpiono wówczas do remontu starej części szkoły. Całość inwestycji zakończono w dniu 23.06.1989 r. Oprócz sal lekcyjnych wyposażono szkołę w sanitariaty, stołówkę i kuchnię. 
W szkole mogły zamieszkać także trzy rodziny nauczycielskie, dla których przygotowano trzy komplety mieszkań. 
Niestety, trzeci etap budowy nie został zrealizowany, nie wybudowano sali gimnastycznej, sporządzono jedynie częściową dokumentację techniczną. Z końcem roku szkolnego 1990/1991 na emeryturę odeszła długoletnia nauczycielka i dyrektor szkoły – Pani Irena Gołaszewska. Zastąpiła ją nauczycielka z dziewięcioletnim stażem w tej szkole- mgr Ewa Janecka, która wygrała konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rossoszycy. Za czasów kadencji Pani Ewy Janeckiej (1991-2005): zbudowano boisko szkolne, powołano w dniu 22.10.1998r Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, który zgromadził do chwili obecnej na wymieniony cel 120 tysięcy złotych, zbudowano pracownię komputerową, wprowadzono informatykę, język angielski i niemiecki do programu nauczania , rozpoczęto wydawanie gazety szkolnej(1997 r.). W roku 2004/2005 wykonana została termomodernizacja całego obiektu łącznie z wymianą okien i budową ekologicznej kotłowni, najnowocześniejszej w województwie. Budynek został ocieplony i odnowiony. Szkoła wygląda teraz bardzo porządnie. 

 b_200_150_16777215_00_images_stories_historia_image010.jpg

Dnia 1.09.2005 r. powołano do życia Publiczne Gimnazjum w Rossoszycy, którego dyrektorem została pani mgr inż. Elżbieta Jabłońska. Szkoła ta funkcjonowała jako samodzielna jednostka przez pół roku, bo z dniem 01.01.2006 roku Rada Gminy i Miasta Warta utworzyła Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa w Rossoszycy, Publiczne Gimnazjum w Rossoszycy i Oddział Przedszkolny. Dyrektorem Zespołu, po wygraniu konkursu na to stanowisko, został pan mgr Roman Kałczak, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_1526-5t.jpg