W dniu 25 czerwca b.r. w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego, które połączone było z oddaniem nowego kompleksu sportowego.

 

Zaproszeni goście dokonali przecięcia wstęgi, a ks Zbigniew Raj Proboszcz parafii p/w św. Wawrzyńca w Rossoszycy dokonał poświęcenia kompleksu sportowego.

 

Zaproszeni goście:

 

P. Tomasz Rzymkowski – wiceminister Edukacji i Nauki, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego
P. Piotr Polak – Poseł na sejm RP
P. Paweł Rychlik - Poseł na sejm RP
P. Tomasz Baliński – Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego
P. Daniel Joachimiak – Radny Powiatu Sieradzkiego, oraz Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu
P. Krystian Krogulecki - Burmistrz Warty
P. Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty
P. Barbara Melka – Sekretarz Gminy Warta
P. Katarzyna Karasińska – Radna Rady Miejskiej w Warcie
P. Sławomir Jabłoński - Radny Rady Miejskiej w Warcie
Ks. Zbigniew Raj Proboszcz parafii Rossoszyca
Naczelnicy i prezesi OSP
Sołtysi z obwodu szkoły
Osoby ze stowarzyszeń lokalnych
Przewodnicząca RR wraz z Zarządem
Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły
Wszystkie osoby , które się przyczyniły do powstania obiektu sportowego
Społeczność Rossoszycy i okolic, oraz wszystkie inne osoby obecne na uroczystości.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1