Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym realizuje projekt ekologiczny
pod nazwą „Woda to cenny dar” w większości finansowany przez WFOŚIGW w Łodzi.

W ramach tego projektu 18 maja 2021 r. uczniowie klasy V i VII odbyli zajęcia terenowe
na obszarze Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Uczestnicy mieli możliwość zaobserwowania biegu rzek z ich zakolami oraz liczne formy starorzeczy porastane przez roślinność przybrzeżną. Tereny te zauroczyły nas pięknem krajobrazu, ciekawymi formami terenu i zainspirowały, aby jeszcze nie raz tam powrócić w celach poznawczych i rekreacyjnych.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1