14 października 2020 r. odbyło się urczyste ślubowanie na uczniów klasy I. Pan dyrektor wraz z zaproszonymi gośćmi: p. sekretarz B. Melką oraz księdzem proboszczem Z. Rajem przyjęli uroczyście uczniów klasy I do braci uczniowskiej. W uroczystości wzięli udział rodzice, dziadkowie, opiekunowie oraz grono pedagogiczne wraz z pracownikami obsługi. 

gallery1 gallery1 gallery1