foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


Dnia 10 grudnia 2013 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wybrali się do Wiejskiego Centrum Kultury w Bałdrzychowie by zwiedzić wystawę zatytułowaną „Bałdrzychowianie wczoraj”.

                                                

Wycieczka ta to część projektu „Wieś wczoraj” mającego na celu zapoznanie uczniów  z  narzędziami pracy na wsi w ubiegłym wieku, sposobami ich używania i  przechowywania oraz budzenie szacunku dla ciężkiej pracy na roli i w gospodarstwie wiejskim. Kustosz wystawy pani Hildegarda opowiedziała nam o zbieraniu materiałów na wystawę. Wszyscy ofiarodawcy chcieli zebrać narzędzia z gospodarstw domowych oraz maszyn rolniczych w celu pokazania ich młodemu pokoleniu, skatalogowaniu by nie do puścić do zapomnienia o nich.

 

Uczniowie zgodnie z przydzielonymi zadaniami w projekcie  robili zdjęcia, dopytywali o szczegóły i starali się jak najwięcej zapamiętać. Już podczas zajęć w szkole pierwszaki będą rysować poznane przedmioty codziennego użytku i porównywać je ze współczesnymi. Uczniowie klas 2 i 3 wykonają album fotograficzny oraz powiedzą w domu o tym co widzieli. Mają za zadanie również zapytać domowników czy w ich domach  można znaleźć tego typu stare sprzęty gospodarstwa domowego.

 

 

 

 Autorki projektu: Joanna Kwaśniewska, Edyta Mikołajczyk Agata Woźniak

 

 

 

 

 

Projekt

 

Efekt dla uczniów klas I – III

 

 Szkoły Podstawowej im.Władysława Łokietka w Rossoszycy

 

„Wieś wczoraj”

 

w oparciu o wystawę w Wiejskim Centrum Kultury w Bałdrzychowie

 

"Bałdrzychowianie wczoraj".

 

 

 

Podstawa programowa:

 

Edukacja plastyczna:

 

1.     w zakresie percepcji sztuki:

 

a)    określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz.

 

Edukacja społeczna:

 

6) zna najbliższą okolicę, uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność.

 

 

 

Cel główny: Zapoznanie z pamiątkami z przeszłości wsi, jej tradycjami i wytworami sztuki ludowej.

 

 

 

Cele dla uczniów:

 

·        Zapoznanie się z  narzędziami pracy na wsi w ubiegłym wieku, sposobami ich używania oraz przechowywania.

 

 

 

·        Budzenie szacunku dla ciężkiej pracy na roli i w gospodarstwie wiejskim.

 

 

 

·        Doskonalenie umiejętności zachowania się podczas zwiedzania wystawy, dostrzegania szczegółów i ich zapamiętywania.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_1526-5t.jpg