foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


Dziesiąty jubileuszowy bieg pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy” o puchar Burmistrza Gminy i Miasta Warty rozegrany w Rossoszycy na Ulesiu odbył się 15 maja 2010 roku. Program imprezy przedstawił Dyrektor Warckiego Centrum Kultury p. Wiktor Baranowski. DyrektorZespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy p. Roman Kałczak powitał serdecznie wszystkich zgromadzonych na imprezie środowiskowej gości: przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu, panią dyrektor Elżbietę Modrzejewską i panią kierownik Nadzoru Pedagogicznego Hannę Banach, przewodniczącego Rady GiM Warta pana Grzegorza Kopackiego, burmistrza GiM Warta pana Jana Serafińskiego, zastępcę burmistrza pana Sławomira Janczaka, przedstawiciela Starostwa Powiatowego p. K. Żubrowskiego, asystenta posła p. Piotra Polaka w osobie pana Domańskiego, przedstawicieli mediów, dzieci i młodzież, nauczycieli, opiekunów, sponsorów oraz organizatorów  jubileuszowego biegu, którzy włożyli wiele pracy, wysiłku, aby przygotować tę wspaniałą środowiskową imprezę.     

 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1  

Dyrektor Roman Kałczak. w imieniu organizatorów podziękowł licznym sponsorom za cenne nagrody oraz popieranie  inicjatywy spędzenia wolnego czasu  w rodzinnym gronie.

Wśród sponsorów byli: 

1.   POSEŁ NA SEJM RP STANISŁAW OLAS

2.   POSEŁ NA SEJM RP PIOTR POLAK

3.   POSEŁ NA SEJM RP CEZARY TOMCZYK

4.   POSŁANKA NA SEJM RP JOANNA SKRZYDLEWSKA

5.   DYREKTOR DELEGATURY SIERADZKIEJ KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
    PANI ELŻBIETA MODRZEJEWSKA 
 

6.   STAROSTWO POWIATOWE W SIERADZU

7.   URZĄD GMINY I MIASTA W WARCIE 

8.   NADLEŚNICTWO W PODDĘBICACH

9.   ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  W WARCIE  

10.   ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WARCIE

11.   WARCKIE CENTRUM KULTURY

12.   RODZICE I PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ROSSOSZYCY

13.   OSP W ROSSOSZYCY.

14.   AGENCJA OCHRONY FIRMA „WARTA”  Z WARTY

15.   ZAKŁAD ENERGETYCZNY REJON W SIERADZU PGE DYSTRYBUCJA

16.   NIEPUBLICZNY ZOZ „CENTRUM” W ROSSOSZYCY PANI DR. MARIA NOWETA- SMUS

17.   DARIUSZ KOBIERSKI  - HURTOWNIA ,, ATEST” Z SIERADZA

18.   ,,AGROS-NOVA” SP. Z O.O  W  ZD. WOLI

19.   MIROSŁAW SOBIERAJ  FIRMA „JAMIR” BECHCICE

20.   PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIERADZU

21.    GS „SAMOPOMOC CH?OPSKA”  Z  SZADKU

22.   KRZYSZTOF PIECHOCKI, ZBOROWSKA WYTWÓRNIA KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH 
      „MODUS” W ZAMŁYNIU

23.   POL-CIAST W WARCIE - JAN LIPIŃSKI,  FLORIAN SOBCZYK

24.   FIRMA „CORRI” Z  DOBRONIA - JERZY PĘDZIWIATR

25.   PAŃSTWO  SZURGOTOWIE, „BATIF”, ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻOWEJ, CZECHY

26.   DANUTA JANCZAK  HANDEL OBWOŹNY ART. SPOŹ. ZAGAJEW

27.    MŁYN ZBOŻOWY W PROBOSZCZEWICACH – KRYSTYNA I GRZEGORZ KOPACCY

28.    BANK SPÓŁDZIELCZY WARTA

29.    GS „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W WARCIE

30.   FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „VIP” - WIOLETTA I IGNACY POTAPSCY Z SIERADZA   

31.    „TERPLAST” SP. Z O. O W SIERADZU

32.   JAN KOPYTEK Z ROSSOSZYCY

33.   KATARZYNA I PIOTR KARASIŃSCY Z MIEDŹNA

34.   TERESA I ZENON KARASIŃSCY Z MIEDŹNA

35.   EWA BAUMANN Z WARTY

36.   PAŃSTWO GRZELAKOWIE Z ROSSOSZYCY

37.   WANDA I KRZYSZTOF  LIBISZOWSCY Z ROSSOSZYCY

38.   DYREKTOR NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ROSSOSZYCY - STANISŁAW MIELCZAREK

39.   ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI- AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU S.A

40.   RENATA DOMINIAK - FIRMA ,,MARCO” Z SIERADZA

41.   ROMAN STAWISZYŃSKI - PHU ,,MADA”

42.   ART. BIUROWE FIRMA ,,CORRECT” ZE ZD. WOLI

43.   FIRMA ,,BRYKIET KIJE”  Z OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

44.   KLUKA ŁABUŃSKI NIKODEM, CHWALIBOŻYCE

45.   ANDRZEJ KUSTER - FIRMA „QSTER COMPUTERS” Z PODDĘBIC

46.   TERESA I IRENEUSZ CIEŚLAK – PIEKARNIA W ROSSOSZYCY

47.   FIRMA „UNIKAT” W WARCIE

48.   FIRMA „FERAX”  ZE ZD. WOLI

49.   CERAMIKA „TUBĄDZIN”

50.   IRENEUSZ MIKOŁAJCZYK - TARTAK „DENDROS „ W ROSSOSZYCY

51.   EWA I CEZARY GAPIŃSCY - KSIĘGARNIA „WERSET” W PODDĘBICACH

52.   DOROTA WIĘCKOWSKA - SKLEP ODZIEŻOWY W PODDĘBICACH

53.   FIRMA „MAGROL” Z ZADZIMIA         

Przypomniał, że nasza szkoła jest członkiem koalicji wspierającej ogólnopolską kampanię 
przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci, dlatego jubileuszowy X bieg odbył się, podobnie 
jak poprzednie, pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”. Pan Dyrektor życzył wszystkim zawodnikom
najlepszych wyników w sportowej rywalizacji, pozostałym osobom przyjemnej zabawy. 

Zgodnie z tradycją X jubileuszowy bieg otworzył gospodarz imprezy burmistrz Jan Serafiński, 
życząc sukcesów zawodnikom.                                                                                                                               
         

W biegu wzięło udział łącznie 280 zawodników ze szkół w: Cielcach, Ustkowie, Jakubicach, 
Raczkowie, Błaszkach, Gruszczycach, Sikucinie, Wojsławicach, Jeziorsku,  Małyniu, Włyniu, 
Warcie, Sieradzu, Tomisławicach,  Zduńskiej Woli, Zadzimiu oraz  Rossoszycy oraz dzieci 
jeszcze nieuczące się w szkole i dorośli.
            

Biegi zostały rozegrane w pięciu kategoriach wiekowych, osobno dla chłopców i dziewczynek
       

W najmłodszej kategorii wiekowej, klas 0-1 wystartowało łącznie 51 uczestników.
Puchar Przewodniczącego Komisji Profilaktyki Uzależnień ufundowany przez panią Iwonę 
Frątczak za zajęcie I miejsca wśród dziewczynek otrzymała Patrycja Wachowska z SP Błaszki, 
II miejsce zajęła Monika Rzeźniczak z SP Włyń, a III miejsce Oliwia Zawiasa z SP Raczków. 
             

W kategorii chłopców Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Warta ufundowany 
przez pana Grzegorza Kopackiego za zajęcie I miejsca otrzymał Wiktor Garncarek z SP 
w Gruszczycach,
II miejsce zajął Bartłomiej Wieczorek z SP w Ustkowie, a III miejsce wybiegał 
Sebastian Marciniak z SP w Cielcach. 

Najmłodszymi uczestnikami biegu było dwoje dzieci urodzonych w 2008 roku: Oliwier Jabłoński 
i Anna Grzelak. Otrzymały puchary z rąk p. Elżbiety Modrzejewskiej Dyrektora Delegatury 
w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi.
            

W drugiej kategorii wiekowej, klas II-III,  wśród chłopców zwyciężył Wiktor Wachowski z SP 
w Błaszkach. Otrzymał on puchar ufundowany przez dyrektora Zespołu Szkół Publicznych 
w Rossoszycy p. Romana Kałczaka. Drugie miejsce zajął Kacper Józefiak z SP w Raczkowie, 
a III Dawid Sniegula z  SP w Gruszczycach.   
              

Wśród dziewcząt zwyciestwo odniosła Katarzyna Wiśniewska z SP w Cielcach i ona otrzymała 
puchar  ufundowany przez zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Warta p. Sławomira Janczaka. 
Na drugim miejscu uplasowała się Gabriela Janiak z SP w Cielcach, a na III Anna Szczepaniak 
z SP nr 6 z Sieradza.
          

W kategorii III  (klasy IV-VI) wśród chłopców zwyciężył Paweł Kowalski z SP w Wojsławicach 
i wyjechał z zawodów z pucharem Burmistrza Gminy i Miasta Warta p. Jana Serafińskiego. 
II miejsce zajął Przemysław Zakrzewski ze SP w Gruszczycach, a III Patryk Siercha  z SP nr 6 
w Sieradzu. 

Wśród dziewcząt najlepszą zawodniczką okazała się Sylwia Krupa z SP w Jakubicach, 
która otrzymała puchar ufundowany przez Posła na  Sejm RP pana Piotra Polaka. 
II miejsce zajęła jej koleżanka Izabela Leśniczak z SP w Jakubicach, a III miejsce 
Marlena Garncarek z Gruszczyc.

W IV kategorii, uczniów gimnazjów, najszybciej pobiegł Mariusz Szymczak z Publicznego 
Gimnazjum w Wojsławicach, który został uhonorowany pucharem OSP w Rossoszycy, 
wręczonym przez prezesa Władysława Pokorskiego. Na drugiej pozycji znalazł się Błażej Kula 
z Publicznego Gimnazjum w Widawie, na III Arkadiusz Pietrasiak z Niepublicznego 
Gimnazjum w Rossoszycy.

W tej samej kategorii w biegu o puchar dyrektora Niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy 
udział wzięły dziewczynki. Najszybsza okazała się Marlena Pluskwa z PG w Wojsławicach 
i to ona otrzymała puchar z rąk dyrektora Stanisława Mielczarka. Na drugim miejscu znalazła się 
Monika Wiśniewska z PG w Warcie, na III Anna Kołodziejczak z NG w Rossoszycy.
            

Spośród 20 uczestników biegu dla dorosłych najszybciej na metę przybiegł Mateusz Frąckiewicz 
z Wojsławic, otrzymując tym samym puchar Posła na Sejm RP pana Stanisława Olasa. 
Jako drugi dobiegł na  metę Dariusz Galoch z Wojsławic, a III Dominik Jabłoński z Rożdżał.

Wśród kobiet najszybszą okazała się Ewa Wawszczak z Podula, która została nagrodzona 
pucharem Posła na Sejm RP pana Cezarego Tomczyka. II miejsce zajęła Patrycja Perek 
z Raszelek, a III Małgorzata Smolarek z Wojsławic.
            

Pani Marianna Jasiak z Mogilna, jako najstarsza uczestniczka biegu otrzymała Puchar Starosty 
Sieradzkiego przez pana Dariusza Olejnika. Wśród mężczyzn najstarszym zawodnikiem był 
Jan Ignasiak z Sieradza  nagrodzony również pucharem Starosty Sieradzkiego.
                  

Zdobywcy I, II i III miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych  otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz medale Zdobywcy IV, V, VI miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymali dyplomy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wśród licznych i cennych nagród w tym roku zwycięzcy znaleźli: namioty, piłki, gry i zabawki, 
sprzęt sportowy, książki, bluzki, parasolki, torebki.
        

Nad prawidłowym przebiegiem biegów czuwała komisja sędziowska w składzie: Ryszard Kuźnicki 
(sędzia główny) E. Janecka, Agnieszka Trojanowska, Mariusz Buszydlik, R. Rakowska, 
Piotr Balcerzak, Edyta Mikołajczyk, Dorota Góral  - nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych  w Rossoszycy 
i rodzice.
  

Impreza  na Ulesiu to nie tylko biegi ale również wiele innych atrakcji dla dzieci młodszych 
oraz starszych. Swoje talenty zaprezentowały publiczności: zespół wokalny  Zespołu Szkół 
Publicznych w Rossoszycy pod kierunkiem Agaty Woźniak oraz wokalistki z Warckiego Domu 
Kultury. 
Z uznaniem widzów spotkały się występy taneczne dziewcząt z PG w Rossoszycy, 
które zaprezentowały wykonanie tańca nowoczesnego. Atrakcją imprezy był występ kapeli 
podwórkowej ”Spod Baszty w Uniejowie”. 
   

Ozdobą jubileuszowych biegów był plener malarski, nad którym czuwały panie Bogumiła Hanak 
i Anna Dragon. Uczestnicy otrzymali nagrody. Specjalną nagrodę dla najmłodszego uczestnika 
pleneru ufundował poseł na Sejm RP pan Cezary Tomczyk. Otrzymała ją Małgorzata Pałka 
z Rossoszycy.
         

Organizatorzy zadbali również o strawę dla ciała i serwowali uczestnikom pyszny żurek 
na kiełbasce oraz słodkie bułki. Można było też delektować się przepysznymi ciastami. 

Powodzenie imprezy jest też zasługą rodziców uczniów naszej szkoły i wiernych przyjaciół szkoły.  

Na Ulesiu, jak co roku, nie zabrakło dla najmłodszych zjeżdżalni, stoisk z zabawkami, loterii 
fantowej i lodów. 
 

 

 

 

 

 

  

Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali Policjanci z Warty, 
OSP z Rossoszycy, Rożdżał, Włynia i Warty oraz firma ochroniarska ”WARTA”. 

Opiekę medyczną zapewniał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- pani dr Marii 
Nowety- Smus. 

Całą imprezę prowadził  - dyrektor Warckiego Centrum Kultury – p. Wiktor Baranowski.        

Samorząd uczniowski wraz z nauczycielkami Teresą Kałczak, Barbarą Madalińską  
i Anną Sośnicką zorganizował loterię fantową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci i dorosłych. 

 

 

 

 

 

 Podczas całej imprezy sportowej pogoda dopisała. 
Uczestnicy tej imprezy środowiskowej walczyli w duchu sportowym.
                                                                                                

                                                   Opracowa
ł: Ryszard Kuźnicki

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_1526-5t.jpg